Kontigent

Kontingent

For å være medlem i Kanebogen Skolekorps (KSK), må du betale kontingent. Kontingenten gjelder pr. korpsår (september til september neste år) og vedtas på årsmøtet. Praksis er fakturering to ganger pr. år.

KSK har en årskontingent på kr 2800,-.  Det er søskenmoderasjon hvis man har flere barn med. Av likviditetsmessige hensyn deles kontingenten i to ved forfall medio september og medio februar. Dersom et medlem velger å slutte midt i en sesong må hele årskontingenten betales. Dette fordi vi betaler avgift pr. medlem inn til NMF – Norges Musikkorps Forbund.

For musikanter dekker korpset undervisning enten på kulturskolen eller hos annen lærer i inntil 3 år. Kontingenten til KSK må være betalt før vi dekker regningen fra kulturskolen. Dere kan enten gi økonomiansvarlig regningen fra Kulturskolen, eller betale den selv for så å få den refundert. Da må det leveres en kopi av regningen til styret. Drilltroppen får opplæring av drillinstruktører som korpset ansetter.

I løpet av sesongen bruker korpset å være med på stevne, felles korpssamling for alle korpsene i byen, øvingshelger, konserter (høstkonsert, nissespilling, vårkonsert) og selvfølgelig 17. mai.

 

Vi har et godt fellesskap i korpset og her er det plass til alle. Vårt motto er:  – Ingen på reservebenken-